Бери вище!

Проект стисло й емоційно розповідає про історію конкретного навчального закладу, його традиції та актуальні напрями, за якими йде навчання. Саме про те, чим пишається навчальний заклад, – його лабораторну й матеріально-технічну базу, наукові розробки та досягнення студентів і викладачів ЗВО. Адже кожен виш – це майже окрема “родина”, яка нині виховує свідомих громадян, ту молодь, котра в недалекому майбутньому формуватиме наше суспільство.

У проекті показують вплив вишів на суспільне і культурне життя того чи іншого регіону України.

Бери вище!
Національний університет "Києво-Могилянська академія" Частина 2
Бери вище!
Національний університет "Києво-Могилянська Академія" Частина 1
Бери вище!
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Частина 1
Бери вище!
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Частина 2
Бери вище!
Уманський державний педагогічний університет
Бери вище!
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Частина 1
Бери вище!
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Частина 2
Бери вище!
Сумський державний університет
Бери вище!
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бери вище!
Харківський національний університет імені В. Каразіна. Частина 2
Бери вище!
Харківський національний університет імені В. Каразіна. Частина 1
Бери вище!
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Бери вище!
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Бери вище!
Національний університет "Острозька академія"
Бери вище!
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Бери вище!
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Бери вище!
Київський національний університет технологій та дизайну
Бери вище!
Національна академія Державної прикордонної служби України
Бери вище!
Національний університет харчових технологій
Бери вище!
Державний університет інфраструктури та технологій
Бери вище!
Київський університет імені Бориса Грінченка
Бери вище!
Київський Національний університет будівництва і архітектури
Бери вище!
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Бери вище!
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Бери вище!
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Бери вище!
Національний авіаційний університет
Бери вище!
Житомирський національний агроекологічний університет
Бери вище!
Львівський національний університет імені Івана Франка. Частина 1
Бери вище!
Львівський національний університет імені Івана Франка. Частина 2
Бери вище!
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Бери вище!
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, частина 2
Бери вище!
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, частина 1
Бери вище!
Одеська національна Академія зв'язку ім. О.С. Попова, частина 2
Бери вище!
Одеська національна Академія зв'язку ім. О.С. Попова
Бери вище!
Уманський національний університет садівництва
Бери вище!
Житомирський медичний інститут
Бери вище!
Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Бери вище!
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Бери вище!
Житомирський державний технологічний університет
Бери вище!
Національний транспортний університет
Бери вище!
Черкаський державний технологічний університет
Бери вище!
Київський коледж зв'язку
Бери вище!
Київський медичний університет
Бери вище!
Київське державне хореографічне училище
Бери вище!
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну
Бери вище!
Національний Університет фізичного виховання і спорту України
Бери вище!
Національний авіаційний університет
Топ новин на UA|TV