Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Фото АР

День відзначається за рішенням сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці, яка відбулася 3-20 червня 2002 року. Всесвітній день дій за усунення дитячої праці був установлений задля привернення уваги громадськості до проблеми дитячої праці, а особливо, її найгірших форм: рабства і примусових робіт, праці в небезпечних умовах, залучення дітей у торгівлю наркотиками і заняттям проституцією. Дитяча праця – це праця, виконання якої є небезпечним і шкідливим для дитини, заборонена міжнародним та національним законодавством. Саме проти такої праці, яка набула особливого поширення в епоху індустріалізації, спрямувала свою діяльність Міжнародна організація праці, однією з перших Конвенцій котрої була заборона використання праці дітей віком до 14 років на промислових підприємствах (1919). Згодом було ухвалено й інші конвенції, серед яких особливе місце посідає Конвенція №182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», яку було ухвалено в 1999 році (Україна ратифікувала документ у жовтні 2000 року). На сьогодні понад 160 мільйонів дітей в усьому світі вимушені працювати, багато з них працюють повний робочий день переважно у неформальному секторі економіки та сільському господарстві. В Україні працює близько 200 тисяч дітей і проблема експлуатації дитячої праці впродовж десятиліть залишається для нашої країни досить стабільною. За українським законодавством на роботу можна приймати з 16-річного віку (як виняток – у 14-15-річному віці, але лише за згоди одного з батьків, чи осіб, які їх заміняють). За Конвенцією МОП, будь-яка форма праці, яка може з високою долею вірогідності зашкодити фізичному, психічному чи моральному здоров’ю дітей, їхній безпеці чи моральності не повинна виконуватися особами, які не досягли 18-річного віку. Дитяча праця – продукт ринкових сил, так само як і інші форми послуг, залежить від попиту і пропозиції. Бідність і економічні потрясіння відіграють важливу роль у визначенні ринку дитячої праці. В свою чергу дитяча праця сприяє своєрідному «увічненню» бідності. Наприклад, згідно з останніми дослідженнями, здійсненими Світовим банком у Бразилії, вихід на ринок праці у ранньому віці суттєво зменшує розмір заробітків у майбутньому приблизно на 13-20%, що суттєво підвищує вірогідність залишатися бідним на подальших етапах життя.

дата 2019-06-12
поділитися
Топ новин на UA|TV